1 2 3

První konzultace nezávazně a zdarma

Zaměření objektů - od 3 000 Kč
Studie drobné stavby (kůlna, veranda, garáž …) - od 3 000 Kč
Studie rodinného domu (včetně pozemku a zahrady) - od 15 000 Kč
Studie bytového domu/areálu, polyfunkčního domu/areálu, průmyslové stavby/areálu, školské stavby/areálu, zdravotnické stavby/areálu, sportovní stavby/areálu, dopravní stavby/areály, liniové stavby (cyklostezky, silnice, mosty) - od 35 000 Kč
Studie rekonstrukce objektů/rekonstrukce památek - od 20 000 Kč     
Studie veřejných prostranství - od 40 000 Kč
Projekt pro stavební povolení rodinného domu - od 60 000 Kč
Kompletní inženýrská činnost (vyřízení povolení) - od 5 000 Kč


Ke všem výše uvedeným projektovým dokumentacím jsme schopni zpracovat a zajistit všechny stupně prováděcí dokumentace včetně inženýrské činnosti (projednání), autorského a stavebního dozoru, včetně výběru dodavatele stavby, případně dodání stavby na klíč.


Urbanistické/Územní studie - od 20 000 Kč
Strategické dokumentace - od 20 000 Kč
Studie proveditelnosti - od 20 000 Kč
Zastavovací studie/Zastavovací plány - od 7 000 Kč
Změny územních plánů/Územní plány - od 5 000 Kč/dle velikosti sídla


Výše uvedené projekty dokážeme prezentovat na profesionální úrovni veřejnosti, případně projednat s dotčenými orgány.


Vizualizace (statické – dynamické), u projektů dodávaných od nás jsou vizualizace automaticky součástí projektu, u projektů převzatých od třetích stran - od 5 000 Kč


Dále nabízíme spolupráci a metodickou pomoc při získávání dotací z rozdílných dotačních titulů. Např.: Zelená Úsporám, Regionální operační programy, - Přeshraniční operační programy (Cíle), Státní - Krajské programy apod.

Neděláme katalogové projekty - preferujeme individuální přístup. Neslibujeme, co nedokážeme.

Dlouhodobě spolupracujeme s renomovanými odborníky a ateliéry - A69 architekti, A.D.N.S. architekti, Mott MacDonald CZ, PK Cheb, TZB specialisty  a dalšími.


Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou pouze informativního charakteru, každá zakázka si zaslouží individuální přístup. Konečná cena zakázky se upřesní po první nezávazné konzultaci.

 

kontakt